Vi er spesialister på eiendom-, forsikring- og erstatningsrett

Kontakt oss

Advokatfirmaet Kvanvik & Schjetne AS er et nyetablert advokatfirma som er spesialisert på saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Vi gir personlig service og tett oppfølgning.

Våre tjenester er lett tilgjengelige og vi leverer med et høyt faglig nivå.

Siste innlegg

Kompetanse

Boligtvister

Vi bistår kjøpere og selgere ved tvister etter kjøp av bolig. Vi har betydelig erfaring med alle typer tvister etter kjøp og salg av eiendom, og har gode resultater å vise til.

Ved kjøp og salg av bolig er det ulike regelsett som gjelder avhengig av om boligen kjøpes brukt, eller om den er ny eller under oppføring. Omsetning av brukte boliger reguleres av avhendingsloven. Såkalte "nøkkelferdige" boliger er også ofte regulert av dette lovverket. Kjøp og salg av boliger under oppføring reguleres av bustadoppføringsloven.

Oppgjørsoppdrag

Vi bistår med eiendomsoppgjør ved privat salg av eiendom og bolig over hele landet til en fastpris. Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter og sørger for tinglysning og oppgjør.

Kostnaden med et oppgjørsoppdrag er kr. 25.000,- inkl. mva. Det inkluderer kontrakt, gjennomføring av oppgjør samt tinglysning av skjøte m.m. Tinglysningsgebyrer og dokumentavgift dekkes av kjøper og kommer i tillegg.

Profesjonsansvar

Profesjonsansvar er et erstatningsansvar som noen pådrar seg som følge av feil eller forsømmelser under utøvelsen av sitt yrke. Vi har erfaring med saker knyttet til erstatningskrav mot eiendomsmeglere, takstmenn og advokater for feil begått i deres arbeid. Videre kan vi bistå med utredning og forfølgning av krav knyttet til styreansvar.

Vi kan også bistå med følgende sakstyper:

  • Boligrett (husleie, borettslag, eierseksjonssameier m.m.)
  • Kontraktsrett
  • Tvisteløsning
  • Prosedyre

Kjøpshjelp


Har du planer om å kjøpe ny bolig?

Å kjøpe bolig er en stor investering, og det er mye informasjon og regler man skal sette seg inn i før det gis bud. Synes du det er vanskelig å vite hvordan du skal forholde deg til regelverket og sette deg inn i alle dokumenter og informasjon? Det kan vi hjelpe deg med.

Vår erfaring er at mange hadde vært tjent med bistand og hjelp før de inngår avtale om kjøp av bolig, slik at man unngår misforståelser og overraskelser i ettertid. Det benyttes ofte ord og begreper som for de fleste av oss er ukjente og vanskelige å forstå betydningen av.

Når man vet hva man kjøper, er det lettere å vurdere hva som er riktig pris på eiendommen.
Har du planer om å kjøpe ny bolig?

building image
Les mer

Skal du kjøpe ny bolig?

Vit hva du kjøper og unngå de store overraskelsene

Vi hjelper deg med forberedelsene!

I forbindelse med endringene i Avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar 2022 er det nå lovfestet at kjøper må anses for å være kjent med alle opplysningen som har blitt gitt i forbindelse med salget f.eks. i prospektet, tilstandsrapporten eller egenerklæringen.

Det blir derfor viktigere enn noen gang å være godt forberedt når man kjøper ny bolig:

  • Hva skal du se etter i tilstandsrapporten?
  • Hvilke arbeider er utført på boligen i selgers eiertid - og av hvem?
  • Er det gitt motstridene opplysninger i den fremlagte dokumentasjonen?
  • Hvor gammel er boligen, og hva slags betydning har denne opplysningen?
  • Hvilke arbeider er utført på boligen i selgers eiertid - og av hvem?

Vi har mer enn 20 års erfaring med boligtvister, og har representert både kjøpere og selgere i flere saker over hele landet. Vi vet hva du skal se etter i dokumentasjonen, og hvilke forholdsregler du eventuelt bør ta. Vi tilbyr deg kjøpehjelp for å unngå at du kommer i en kjedelig krangel etter kjøpet med alt hva det innebærer av skuffelser, usikkerhet, og høye kostnader. Ved å ha full oversikt over boligen før kjøpet, sørger du for at kjøpesummen blir riktig.

Det er mye bedre å investere litt tid og penger for å sette seg godt inn i salgsdokumentasjonen før kjøpet av eiendommen, enn å havne i en tvist med boligselger etter kjøpet!

Vi tilbyr:

1.           Gjennomgang av salgsmaterialet med deg per telefon (opptil en time)

2.           Oversender en kort skriftlig tilbakemelding med tips og råd

3.           Etterfølgende oppfølgning

Book time hos oss

Pris kr. 3.125,- inkl mva

Kontakt oss
Les mindre

Om oss

Etter å ha jobbet sammen i flere år var det naturlig å videreføre vårt samarbeid i egen advokatvirksomhet. Vi har etter å ha arbeidet i mer enn 20 år i forskjellige advokatfirmaer og forsikringsselskap, opparbeidet betydelig kompetanse og erfaring knyttet til eiendoms- og forsikringsrett.

Vårt mål er å levere juridisk bistand på et høyt faglig nivå, og ha et tett og godt samarbeid med alle våre klienter. Vi vet hvor viktig det er å oppleve at saken blir tatt på alvor.

Advokatene

Gro Schjetne

Advokat og daglig leder

Gro har særlig kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold.

+47 926 10 264
Gro@advks.no
Cort Adelers gt. 17, 0254 Oslo.

Marianne Langrind Kvanvik

Advokat og styrets leder

Marianne er spesialist på fast eiendoms rettsforhold og boligtvister.

+47 997 38 662
Marianne@advks.no
Cort Adelers gt. 17, 0254 Oslo.

Aktuelt

Se flere innlegg

Priser

Vår veiledende timesats for privatpersoner er kr. 2.500-3.125 per time inkludert merverdiavgift. Vi inngår også fastprisavtaler for det enkelte oppdrag. Ved en rettslig prosess vil det i tillegg påløpe offentlige rettsgebyrer, kostnader til vitner og andre omkostninger som kunden er ansvarlig for.  Ved fakturering vil vi alltid utøve et skjønn hvor det tas hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført.

Flere av dine forsikringer kan inneholde en såkalt rettshjelpsdekning.  Særlig gjelder dette tvister knyttet til fast eiendom. Vi bistår deg med å undersøke om du har en slik dekning på din boligforsikring. Som hovedregel dekker forsikringsselskapet kr. 100.000 til advokatutgifter, og som regel er det en egenandel på 20%.

Dersom du har tegnet boligkjøperforsikring har du også rett til å velge egen advokat. Vi kan bistå deg i denne forbindelse.

Våre priser er fra kr 3.000 - 3.750,- inkl. mva.

Kontakt oss

Legg igjen din beskjed her

Vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Takk for din melding. Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi har lang erfaring og bistår deg med alt innen eiendom og kontraktshjelp.

post@advks.no
+47 997 38 662 - Marianne Langrind Kvanvik
+47 926 10 264 - Gro Schjetne
Cort Adelers gt. 17, 0254 Oslo.
Eller legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg innen kort tid.
Takk! Vi ringer deg så fort vi har tid.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Til toppen